G-nest


Timothy Buffel v.d. Snoepersburcht x Kamp. Mirrewil's Aura Dutch

Geboren: 25 oktober 1995
Reuen: 5
Teven: 0

Reuen
Mirrewil's Dutch Gabber
Mirrewil's Dutch Gentle wordt ingezet als dekreu


Mirrewil's Dutch Gabor
Mirrewil's Dutch Gysmo
Mirrewil's Dutch Gerco